Forplader-Kabinetter

Når man snakker forplader kabinetter, så berør dette tryk af plastik og metal. Men med denne store forskel, at det tit er færdig bearbejdede emner, og derfor stiller store krav til håndteringen. Samt til de opstillinger som man laver når man skal trykke på disse emner.

For det er mere end væsentligt at der udkommer en ensartethed, med en høj præcision. Jeg har gennem de første 7 år i min tryk karriere lavet opstillinger, der har gjort at man hurtigt og nemt kan håndterer emner op over en meter, også selvom tryk arealet var en lille del.

KR Tryk’s teknologi er opbygget til denne fleksibilitet. Der er næsten ingen grænser for, hvor vidt denne strækker sig. Dog har jeg grundet lokaliteter været nødsaget til at afskære de store emner. Men der forventes med tiden at udviklingen af KR Tryk, at dette vil ændre sig i en nær fremtid.

KR Tryk, kan p.t. håndtere emner på 400x250 mm, tryk areal, dog kan emnerne være større. Og da KR Tryk er i opstarts fasen. Vil tryk der går udover dette, såfremt trykket kan deles i to, blive betragtet som et. Dog kan der ikke p.t. modtages emner som er dybere end 200 mm.

Af vigtighed, må nævnes at det er af stor vigtighed at krater og skarpe kanter ikke må forkomme i nærheden af tryk området, da dette sprænger tryk rammen. Og KR Tryks holdning er at, forekommer dette, så sendes der en regning videre på opspænding af ramme.

60174339

KR Tryk v/ Kenneth Rose
Louisevej 26,1,-2 8220 Brabrand